βακτηρίωση

βακτηρίωση
Ασθένεια των φυτών, που οφείλεται σε βακτήρια. Χαρακτηρίζεται κυρίως από τέσσερις τύπους συμπτωμάτων: τους όγκους (όπως ο φυτικός καρκίνος, που προκαλείται από το αγροβακτήριο το ογκοποιό), τις υγρές σήψεις (όπως η σήψη της πατάτας, που προκαλείται από την ερβινία τη φυτοφθόρο), τις ξηρές τοπικές νεκρώσεις ή κηλίδες (όπως η αγριοφωτιά του καπνού, που προκαλείται από το βακτήριο ψευδομονάςτου καπνού) και τις μαράνσεις (όπως αυτή της πατάτας, που προκαλείται από το κορυνοβακτήριο το σαπηδονικό).
* * *
η
παρασιτική νόσος ή κάθε άλλη ασθένεια των φυτών που προκαλείται από βακτήρια ή βακτηριακές τοξίνες.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • βακτηρίωση — η βλ. βακτηρίαση …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”